06:54 17 November 2019
SNA Radio
    Themen
    Аusland

    Präsidentenwahl in USA (2016)

    Die Präsidentenwahl in den USA findet am 8. November 2016 statt.