12:28 15 November 2018
SNA Radio

    Themen

    Аusland

    Präsidentenwahl in USA (2016)

    Die Präsidentenwahl in den USA findet am 8. November 2016 statt.