22:08 29 November 2020
SNA Radio
    Аusland

    Präsidentenwahl in USA (2016)

    Die Präsidentenwahl in den USA findet am 8. November 2016 statt.

    mehr